Muzika kitaip

Lapkričio 14 dieną Klaipėdos M. Mažvydo progimnazijoje vyko antrasis Klaipėdos apskrities muzikos konkursas „Muzika kitaip 2019“. Konkurse galėjo dalyvauti pradinio ugdymo 2–4 klasių mokiniai be pagilinto ir specialaus paruošimo (negalėjo dalyvauti muzikos mokyklų, specializuotų klasių, lankantys pagilinto muzikinio ugdymo studijas bei būrelius mokiniai). Šio konkurso tikslas – populiarinti muzikos dalyką, aktyvinti 2–4 klasių mokinių muzikinį bei kultūrinį gyvenimą, sudaryti galimybę moksleiviams demonstruoti įgytas žinias muzikos pamokose atliekant konkurso užduotis bei ugdyti moksleivių komunikavimo kompetenciją. Šiais metais konkurse dalyvavo šie mūsų mokiniai: Lėja Rimiškytė, 2d klasė (II vieta), Laura Kulbokaitė, 3c klasė (I vieta), Živilė Eglinskaitė, 4a klasė (I vieta). Šias mergaites ruošė muzikos mokytoja metodininkė Vilija Prikockienė. Luknę Ausiejūtę, 3b klasė (I vieta) ir Domantą Ausiejų, 4e klasė (II vieta) ruošė muzikos mokytoja metodininkė Diana Kačenauskienė. Visi dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir atminimo prizais.

Skip to content