XVI Pasaulio vaikų haiku konkurso nugalėtoja

Jau trečią kartą Lietuvos mokiniai (ne vyresni kaip 15 metų) buvo kviečiami prisijungti prie haiku kūrėjų ir dalyvauti XVI Pasaulio vaikų haiku konkurse. Haiku – tai poezijos žanras, apsakantis žmogaus būtį. Žmogaus ir aplinkos glaudų ryšį. Piešiami realūs vaizdai. Be pritempimų, išgalvojimų. Vengiama perteklinės raiškos, vaizdingumų, palyginimų, vertinimų. Ne atpasakojama, o rodoma. Paliekama neužbaigtumo iliuzija. Siekiama įtraukti į asociacijų grandinę…Šių metų užduotis – trumpiausia poetine forma ir iliustracijomis perteikti temą „Sportas“. Pirmą kartą pakvietęs 2016-aisiais, minint Japonijos ir Lietuvos diplomatinių santykių 25-metį, ir kultūrinių mainų tiltu su nauja tema grįžęs konkursas šiemet įtraukė 52 Lietuvos bendrojo ugdymo bei neformaliojo švietimo įstaigas. Iš viso konkurse rungėsi 641 iliustruoti haiku.
Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokiniai, paraginti lietuvių kalbos mokytojos Laimos Tičkuvienės, kūrė ir iliustravo haiku. Buvo atrinkti ir išsiųsti konkursui geriausi 6b ir 6c klasių mokinių kūrybiniai darbeliai. Vertinimo komisijos nariai, haiku kūrėjai ir tyrinėtojai – Vytautas Dumčius, Artūras Šilanskas, Saulė Markevičiūtė ir Virginija Kalinauskaitė – mokinių darbus vertinę neįprastomis, karantino padiktuotomis, bet ne mažiau atsakomybės ir kūrybinio susikaupimo reikalaujančiomis sąlygomis, išrinko pačius sėkmingiausius. 6c klasės mokinė Neringa Radajevaitė tapo nugalėtoja. Neringos haiku:
Žvilgančiuos krantuos
Palei kelrodę žvaigždę
Plaukiu pabaigon
Vertinimo komisijos pirmininko Vytauto Dumčiaus įspūdis, perskaičius Neringos haiku: „Eilėraštis mus nukelia į tolimą, gal kiek fantazijos apimtą pasaulį. Kažkokie žvilgantys krantai palei kelrodę žvaigždę kviečia išbandyti tas erdves, kuriose daugiau gali ir nebūti. Ir žodis „plaukti“ čia turi ne vieną reikšmę. Jis gali reikšti „plaukti kūnui“, „plaukti valtimi ar laivu“, „plaukti savo svajonėse“. Bet žodis „pabaigon“ nulemia eilėraščio tikslą – jis nurodo kelionės pabaigą, kada autorius sugrįžta ten, kur jis ir pradėjo.“
Paklausta Neringa, kaip jautėsi gavusi konkurso organizatorių laišką, pasakė, kad labai džiaugiasi ir laukia iš Japonijos jau keliaujančių prizų. Geriausi konkurso darbai taip pat bus publikuojami specialiame XVI Pasaulio vaikų haiku konkurso leidinyje, eksponuojami JAL orlaiviuose tarptautinių skrydžių metu.