3D klasė

Lapkričio 5 dieną „Verdenės“ progimnazijoje organizuoti mokymai su 3D mokomųjų objektų klase. Mokymus vedė BMK atstovai, kurie siekia integruoti inovatyvias technologijas į mokyklos kasdienį gyvenimą, kad žinių įsisavinimas būtų visapusiškai įtraukiantis, inovatyvus. Mokymų dalyviai, pasirinkę atitinkamą pamokos temą, galėjo stebėti žmogaus smegenų, širdies, akių sandarą ir veiklą, pamatyti, kaip vyksta ląstelių dalijimasis ir kt. Specialių 3D akinių ir projektoriaus pagalba galėjo stebėti vaizdus su galimybe virtualiai pažinti reiškinius, procesus. Išbandę naują įrangą mokytojai įsitikino, kad mokiniai turėtų geriau įsisavinti mokomąją medžiagą, 3D objektai labiau turėtų įtraukti mokinius į pamoką. Lektoriai įrodė, kad naudojant 3D objektus mokiniai gali suprasti ir surasti naujų dalykų, padidėja galimybės išmokti. 3D prikausto mokinių dėmesį visą demonstravimo laiką. Naujoje 3D klasėje mokiniai pamokų metu turės galimybę gilinti teorines žinias, o mokytojai – vaizdingiau ir įdomiau išdėstyti mokomąją medžiagą, patikrinti, kaip mokiniai suprato ir įsisavino informaciją. Pasibaigus karantinui 3D mokomuosius objektus savo pamokose turės galimybę taikyti gamtos, biologijos, chemijos, matematikos mokytojai. Tikimės, kad inovatyvių technologijų pagalba gerės mokinių matematiniai, gamtamoksliniai pasiekimai.