Išradingų dėlionių „Verdenė“

Kasmet Tarptautinė istorinio teisingumo komisija inicijuoja lapkričio 16-ąją paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną. Šias mokslo metais Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniai nuotolinių klasių valandėlių bei pamokų metu aiškinosi tolerantiškos visuomenės principus, pasaulio tautų ir Lietuvos istorijos faktus, aptarė tolerantiškos asmenybės vertybines nuostatas. Pradinių klasių mokiniai kontaktinio ugdymo(si) metu, (laikydamiesi šiuo metu patvirtintų saugumo reikalavimų savo ugdymo(si) erdvinėse spalvų zonose), patys gamino priemones Tolerancijos dienos akcijoms. Akcijos buvo vykdomos pertraukų metu, mokiniai bendravo tarpusavy ir vienas kitą ragino būti tolerantiškais kievienam sutiktam žmogui. Organizuota akcija „Gal reikia gražių žodžių?“, kurioje dalyvavo 1b, 2d, 2c, 2a klasių mokiniai, mokytojai A. Mežetienė, I. Danilienė, Š. Litvinas, A. Saunorytė mirgėjo išskirtinių geranoriškų žodžių bei pagarbos vienas kitam emocijomis. Akcija „Gal reikia patarimo ar gražių žodžių?“, organizuota mokytojos D. Kairės ir 3b klasės mokinių, pakvietė 3a, 3c, 3d klasių mokinius ir mokytojus bendradarbiauti kuriant geranorišką ir supratingą visuomenę. 3f klasės mokiniai ir mokytoja L. Milieškė pakvietė artimiausius kaimynus – 1d klasę ir mokytoją I. Malinauskienę pasidžiaugti sukurta dėlione „Visi mes skirtingi“. Daugelis pradinių klasių mokinių, mokytojų padedami, kūrė instaliacijų objektus, kurie ne tik atliepė tolerantiškos asmenybės vertybių principus, bet ir papuošė mokyklos erdves. Mokyklos pirmajame aukšte mokytojos R. Jonaitienė, L. Kužmarskienė, D. Valužienė, L. Gurskaitė ir 2b, 2e, 1a, 1c klasių mokiniai sukūrė instaliaciją-parodėlę „Svarbiausių tolerancijos žodžių puokštė“. Instaliacijos „Būk Saugus po tolerancijos skėčiu“, organizuota mokytojų R. Gavorskienės, I. Skališienės, N. Šilgalienės, I. Vrubliauskienės, kurią sukūrė 4e, 4c, 4a, 4d klasių mokiniai ir „Pasimatuok tolerancijos skrybėlaitę“, organizuota mokytojos M. Driukaitės-Šeputienės, kurioje dalyvavo 4b, 3e klasių mokiniai, kvietė puoselėti ne tik žmogiškąsias asmenybines vertes, bet ir toleruoti suteikiant laisvę kito žmogaus aprangai ir įvaizdžiui. Pozityvių emocijų parodėlė „Gerų žodžių upė“, sukurta 4b klasės mokinių ir mokytojos R. Šerpetauskienės, trečiajame mokyklos aukšte, dalijosi padėkos, pagyrimo bei pozityvaus vienas kito paskatinimo puoselėjimu. 3c ir 3d klasių mokiniai bei jų mokytojos K. Lesčiauskaitė, S. Drungilienė aktyviai dalyvavo mokytojos D. Čužienės ir 3a klasės mokinių sukurtos spalvingos instaliacijos „Pasimatuok tolerancijos rūbą“ refleksijose. Visas pradinių klasių mokinių ir mokytojų organizuotas akcijas ir visas sukurtas instaliacijas apjungė šių metų Tarptautinės Tolerancijos dienos simbolis –Tolerancijos Dėlionė!

„Mūsų mokyklos pradinukų kiekvienas sukurtas objektas ir kiekviena organizuota veikla pasižymėjo kūrybiškumu, buvo tarsi atskira išradinga dėlionė, kartu visas dėliones sujungus, gauname visos „Verdenės“ tolerantiškos bendruomenės paveikslą“, – džiaugėsi Tolerancijos dienos akcijų ir instaliacijų idėjas iniciavęs socialinis pedagogas Ramūnas Kaubrys.

Skip to content