Išmaniosios technologijos

Šį rugsėjį pasikeitė 2b klasės mokinių darbas klasėje. Grįžę po vasaros atostogų vaikai rado atnaujintą klasę. Kabinete atsirado išmanusis ekranas, planšetės kiekvienam mokiniui. Džiaugsmo buvo visiems – tiek mokytojai, tiek mokiniams. Aktyvumą, norą dar labiau stengtis skatina galimybė išmaniajame ekrane rašyti žodžius, sakinius, spręsti uždavinius tarsi tikrame sąsiuvinio puslapyje, kurį mato visi klasės mokiniai. Gali nubraukti, taisyti, gali atsidaryti Eduka klasėje bet kurį vadovėlio puslapį ir draugams vaizdžiai parodyti, kuri uždavinio detalė ar teksto sakinys tiksliausiai atsako į reikiamą klausimą. O koks džiaugsmas, kai visi kartu gali pasiruošti ekraną inscenizacijai…

Naudodami išmaniąsias technologijas pamokoje mokiniai plečia skaitymo, skaitmeninio raštingumo žinias savarankiškai planšetėse ieškodami reikiamos informacijos, atlikdami klasės darbus.

Išmaniosios technologijos padeda mokytojui įgyvendinti svarbiausią užduotį pamokoje, kad pamokos turinys pasiektų kiekvieną mokinį, matyti mokinį ir pamatuoti asmeninę mokinio pažangą.

Pradinio ugdymo mokytoja Regina Jonaitienė

Skip to content