Socialiniams pedagogams – Lietuvos policijos padėka

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kiekvienais mokslo metais ragina šalies mokyklas kuo glaudžiau bendradarbiauti su savivaldybės policijos komisariato pareigūnais. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija nuosekliai puoselėja ir vykdo tarpinstitucinius ryšius su Klaipėdos apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu: organizuojamos saugaus eismo pamokos, susitikimai, dalyvaujama Vaiko gerovės komisijos veikloje, įgyvendinamos įvairiapusės prevencinių priemonių programos.

Už nuoširdų bendravimą ir bendradarbiavimą, už pagalbą bei socialinę partnerystę mūsų mokyklos socialiniams pedagogams Jolantai Bliūdžiuvienei ir Ramūnui Kaubriui Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Alfonsas Motuzas įteikė Lietuvos policijos padėkas. Progimnazijos socialinė pedagogė J. Bliūdžiuvienė, laikydamasi visų būtinų saugumo reikalavimų, buvo pakviesta jų atsiimti.

„Esame labai nustebinti tokia gražia, šventine metų pabaigos dovana ir pažadame tęsti bei dar labiau puoselėti glaudų bendradarbiavimą su vietos policijos pareigūnais, siekiant mūsų mokyklos bendruomenės saugumo.“– atsiimdamas padėką kalbėjo socialinis pedagogas Ramūnas Kaubrys.

Skip to content