Nupieškime Lietuvą

Jau keleri metai Klaipėdos miesto šiaurinės dalies švietimo įstaigos kovo 11-ąją buriasi ir drauge švenčia Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šventiniai susitikimai, skirti Kovo 11-ajai atminti, tapo gražia bendruomenių tradicija. Šįmet į Lietuvos nepriklausomos demokratinės valstybės atkūrimo 31-ojo gimtadienio koncertą „Nupiešiu Lietuvą“ pakvietė renginio organizatorė – Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija. Draugystės pynė nusivijo net iš devynių Klaipėdos švietimo įstaigų: lopšelio-darželio „Atžalynas“, lopšelio-darželio „Obelėlė“, mokyklos-darželio „Varpelis“, mokyklos „Medeinė“, vaikų laisvalaikio centro, Tauralaukio progimnazijos, gimnazijos „Žemyna“, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos. Gausus būrys bičiulių savo šokiais, dainomis, prasmingais žodžiais piešė Lietuvą. 

Viso koncerto metu į žiūrovus kreipėsi renginio vedėjai – Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos lyderių klubo bei Sceninės raiškos studijos, kuriai vadovauja režisierius Ramūnas Kaubrys, nariai –  Gabija, Jogailė ir Vytautas. Nuotolinį šventinį renginį neatsitiktinai buvo nuspręsta transliuoti iš „Verdenės“ progimnazijos bibliotekos. Įgyvendinant įstaigos veiklos tobulinimo plano priemones (pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Kokybės krepšelis“) mokykloje  naujai  įrengta bibliotekos-skaityklos zona knygų skaitymui ir mokinių laisvalaikiui. Ši vieta tapo itin mėgstama mokinių bei mokytojų, o renginio vedėjams leido jaustis laisvai bei patogiai. Be to, iš jų lūpų nuskambėjo ir priminimas, kad knygose – mūsų tautos istorija, išmintis. 

Po šių žodžių suskambo Lietuvos valstybės himnas, ir sveikinimo žodį tarė Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas. Pasak jo, lengva švęsti tada, kai viskas yra įprasta, gražu, gera, tačiau reikia išradingumo, drąsaus susitelkimo, kai Lietuvą siaubia COVID-19 pandemija, keičianti kiekvieno žmogaus gyvenimą. Klaipėdos meras džiaugėsi, kad toks bendruomenių susitelkimas įkvepia ir kitus, leidžia tikėti, kad meilė valstybei bei jos vertybėms yra nesuvaidinta, bet tikra. Mero kalboje nuskambėjo kvietimas puoselėti tautos vertybes, skleisti jas savo darbuose, šeimose, gyvenimuose, nes valstybės kūrimas – kiekvieno iš mūsų atsakomybė, nes valstybė – tai kiekvienas iš mūsų. 

Renginio pradžią papuošė mažiausieji koncerto dalyviai – lopšelio-darželio „Atžalynas“ ir lopšelio-darželio „Obelėlė“ auklėtiniai. Nuo jų dainų ir žaidimų į žiūrovų širdis pasklido šiluma ir gerumas. Mokykla-darželis „Varpelis“  meniniais numeriais ragino ne tik didžiuotis savo Tėvyne, ne tik džiaugtis, kad ją turim, bet ir visas jėgas skirti  tobulėjimui, savišvietai bei mokymuisi. Ingos Šeduikienės dainos „Nupiešiu Lietuvą“ žodžiais mažieji „Varpelio“ atlikėjai nuspalvino šventinį minėjimą įvairiomis spalvomis, kurias dar ryškiau įžiebė viltingas šokis „Matau tave“. Puikią nuotaiką skleidė visų (anksčiau minėtų) švietimo įstaigų pasirodymai. O į buvusius Kovo 11-osios minėjimus sugrąžino per daugelį metų įamžintos ir saugotos šventinės akimirkos, virš kurių sparnus išskleidė „Verdenės“ progimnazijos 4c klasės mokinės Lauros Kulbokaitės  apdainuotas baltas paukštis. Tyras mergaitės balsas nuskraidino į šviesų rytojų, kuriuo dar lengviau tikėti klausantis „Žemynos“ gimnazijos jaunuolių – vyriausiųjų renginio atlikėjų dainos „Skriski skriski Lietuvėlėn“. Renginio pabaigoje į visus kreipėsi ir sveikinimo žodį tarė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorė Rima Bėčiuvienė. Šventinę kalbą vainikavo finalinė dainą ,,Mano Lietuva“, kurią atliko Klaipėdos šiaurinės miesto dalies ugdymo įstaigų jungtinis choras bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos 3 kurso studentas Vilius Venckus. 

Renginys palietė kiekvieno žiūrovo širdį, sužadino prisiminimus apie gyvai patirtus linksmus renginius mokyklų bei darželių salėse, kur draugas paliečiamas ranka, sutinkamas ir išlydimas žvilgsniu ar šypsena. Tačiau viskas praeina, praeis ir šis nuotolio laikas. Reikia pasidžiaugti, kad švietimo įstaigų bendruomenės nepraranda noro organizuoti susibūrimų, nors ir virtualiai. Kaip sakė „Verdenės“ progimnazijos direktorė R. Bėčiuvienė: „jeigu mes labai kažko norime, jeigu mes visi kartu petys petin susiremiame ir siekiame, bet ko galime pasiekti“. Tai užrašyta ir mūsų tautos istorijoje. Tad išlikime kartu, išlikime vieningi, kad mūsų bendrystė ir toliau kurtų stebuklus. Vertinkime draugus – mažus ir didelius, jų dėka viskas tampa įmanoma. Tautiečių vienybė prieš daugelį metų leido suskambėti LIETUVAI. Ji skambėjo viso renginio metu, stiprinama fone girdimos ir atpažįstamos grupės Lilas ir Inomine dainos „Tu privalai skambėt“ melodijoje, kuri tokia taikli, apjungianti, suprantama ir artima, nes mes visi žinome ir tikime – Lietuva, tu privalai skambėti! 

Straipsnį parengė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Inga Barkauskienė 

„Lietuva mano namuose“ –  švenčia Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos bendruomenė

Skip to content