Eilėraščiai Lietuvai

Pasitikdami Lietuvos Nepriklausomybės dieną, penktų klasių mokiniai kūrė deimanto formos eilėraščius angliškai.

„Diamante“ yra deimanto formos poetinė kaligrama, kurią 1969 m. sukūrė  amerikietis poetas Iris Tiedt. Šis trumpas eilėraštis, sudarytas iš septynių eilučių, atitinka griežtus aprašomuosius kriterijus, susijusius su žodžių struktūra ir pasirinkimu. Kaligrama  atrodo taip:

Daiktavardis

būdvardis būdvardis

veiksmažodis, veiksmažodis, veiksmažodis

daiktavardis, daiktavardis, daiktavardis, daiktavardis

veiksmažodis, veiksmažodis, veiksmažodis

būdvardis būdvardis

Daiktavardis

Yra du pagrindiniai diamantinių eilėraščių tipai: antonimas diamante ir sinonimas diamante. Pirmas žingsnis rašant antonimą diamante eilėraštį – galvoti apie du daiktavardžius, turinčius priešingų  reikšmių. Kūrybiškai pažiūrėję į pristatytą temą, pamokos metu vaikai sėkmingai parašė tokius eilėraščius, kaip „žiema-vasara“, „draugas-priešas“, „peilis-šakutė“, „ugnis-ledas“, „mokytoja-mokinys“, „šuo-katinas“ ir kitokių. Drąsiausiems ir kūrybiškiausiems mokytoja pasiūlė sukurti sinonimą diamante, kuriame pirmasis ir paskutinis žodžiai turėtų turėti tą pačią arba panašią reikšmę. Visi nutarėme, kad savo eilėraščius rašysime apie Lietuvą. Nepaisant, griežtos Diamante eilėraščio formos, šis rašymo būdas yra įtraukiantis, plečiantis žodyną, ir visiems prieinamas. Pasidžiaukime penktokų kūryba ir raštingumu.

Anglų kalbos mokytoja Inga Aleksejevienė

Skip to content