Velykų stebuklai 2021

Mūsų mokyklos 5, 6, 8 klasių mokiniai aktyviai dalyvavo tarptautiniame velykinių darbų konkurse. Nuolat dalyvaujame įvairiuose konkursuose, tobuliname įgytas žinias dirbant grafikos rengyklėmis. Tai nėra vien tik MS Paint programa, susipažinome ir bandėme darbuotis Paint.net, GIMP, GIMP2 grafikos rengyklėmis. Tai labai įdomi veikla, ugdanti kūrybiškumą, individualumą, fantaziją, lavinanti estetinį pasaulio suvokimą ir pateikimą atliktame darbe.

Mokiniai kūrė piešimo programa piešinius, kuriuose meniškai pateikė ir atskleidė šios puikios šventės akimirkas. Didžiulė darbų įvairovė, įvairiai pateiktos švenčiamos Velykos šeimoje, margučių marginimas, margučių ridenimas.  Mokiniai pamokose diskutavo, bendravo grupėmis, dalijosi idėjomis, kūrė koliažus,  prisiminė lietuvių tradicijas, šventes. Lygino kaip buvo švenčiama seniau ir dabar. Visus vienijo šio laikmečio rykštė – pandemija. Pasakojo, kad šventės jau kitokios, be senelių, be artimiausių giminaičių. Švenčiama tik savo šeimoje, bendraujama nuotoliu, sveikinama per Skype, Messenger, Viber ir kitas IT bendravimo programas. Laikomasi karantino režimo. Ilgalaikio kruopštaus, nuoseklaus žinių, įgūdžių tobulinimo dėka, mus pasiekė džiugi žinia. Mūsų gretose – laimėtojas! Pirma vieta!

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos 8 klasės mokinė Deimantė Pociūtė 7–8 klasių tarpe laimėjo I vietą tarptautiniame kompiuterinių  piešinių konkurse „Velykų stebuklai 2021“.Informacinių technologijų mokytoja Birutė Rimkuvienė