Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių profesoriaus Stasio Vaitekūno geografijos olimpiada

Balandžio 16 d. vyko Klaipėdos krašto 8 klasių mokinių S. Vaitekūno  geografijos olimpiada. S. Vaitekūnas, žymus Lietuvos geografas , buvęs Klaipėdos universiteto rektorius. „Mokėti savo šalies geografiją kiekvienam taip pat svarbu, kaip ir mokėti gimtąją kalbą“ (profesorius Stasys Vaitekūnas“). Olimpiadoje dalyvavo ne tik Klaipėdos miesto, bet ir Klaipėdos apskrities mokyklų mokiniai. Šios olimpiados tikslas – skatinti moksleivius domėtis geografija, pasaulio ir Lietuvos geografų tyrinėjimais, jų mokslo darbais, ugdyti mokinių kūrybinius įgūdžius ir gebėjimus, mokyti įgytas žinias taikyti praktiniame gyvenime, plėsti mokinių akiratį, padėti jiems atsiskleisti. Olimpiadoje mūsų progimnaziją atstovavo  Jogailė Andrulytė 8b klasė ir Arnoldas Grimalis 8a klasė. Arnoldas Grimalis  tapo absoliučiu nugalėtoju. Nuoširdžiai sveikiname. Džiaugiamės mokiniais, siekiančiais tvirtų žinių ir gebančiais jas panaudoti praktinėje veikloje.

Mokinius olimpiadai ruošė geografijos mokytoja G. Bielskienė