Jaunųjų matematikų (5 klasių) respublikinė matematikos viktorina „skaičIų mūšis“

Gegužės 12 d. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos matematikos mokytojai (V. Jasinskienė, R. Kantauskienė, S. Stakvilionė) organizavo respublikinę (5 klasių) matematikos viktoriną „Skaičių mūšis“ nuotolinius būdu „Zoom“ platformoje. Viktorinoje dalyvavo net 17 komandų iš respublikos (Joniškio, Klaipėdos, Salantų, Pagėgių,  Kulių,  Šiaulių). 

Viktorinos tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi matematika, ugdyti jų kūrybiškumą, matematinę kultūrą ir mąstyseną, suteikti mokiniams galimybę įvertinti savo gebėjimus. Taip pat, viktorinos metu  buvo siekiama ugdyti mokinių matematikos aukštesniuosius mąstymo gebėjimus ir bendrauti su kitų mokyklų bendraamžiais.

Jaunieji matematikai, dirbdami komandose virtualiose kambariuose „Zoom“ platformoje, sprendė matematinius uždavinius „Quizizz“ aplinkoje. Užduotys buvo pateiktos  skirtingos ir įdomios. Mokiniai turėjo įveikti ir iššūkius, kai per 3 minutes sugalvoti ir pateikti komandos prisistatymą „Prisistatyk per 30 sekundžių“. Mokiniams patiko spręsti kryžiažodį, sudarinėti matematinius žodžius bei sudarinėti teisingas lygybes su romėniškais skaičiais. Sveikiname nugalėtojus!

I VIETA

Klaipėdos Licėjaus komanda 

(V. Berankytė, M. Butkus, E. Knieta, K. Safronov)

II VIETA

Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazijos komanda 

(A. Kotiukas, L. Zikaitė, M. Uselis, L. Urbonas)

III VIETA

Klaipėdos “Smeltės” progimnazijos komanda 

(D. Janušauskas, M. Vaišnoraitė, K. Vitkauskaitė, E. Žyžys)

Tad linkime visoms komandoms toliau ieškoti atsakymų matematikos labirintuose. Vokiečių matematikas Karlas Frydrichas Gausas  yra pasakęs, kad „Matematika yra mokslų karalienė, o skaičių teorija – matematikos valdovė“. 

Matematikos mokytoja ekspertė Snieguolė Stakvilionė

Skip to content