Interaktyvios muzikos pamokos

Gyvename informaciniame amžiuje, kuriame informacija įgauna vis didesnį dominuojantį vaidmenį. Tai, kas anksčiau buvo perduodama iš lūpų į lūpas, dabar yra užprogramuojama, įrašoma ir išsaugoma duomenų bazėse. Pastaruoju metu mokyklose taikomi mišraus mokymosi būdai, informacinių, kompiuterinių technologijų sritys. Labai svarbus ir aukštos kokybės skaitmeninis edukacinis turinys, naujų IT priemonių taikymas mokymosi procese. Informacinės technologijos (IT) nepaliaujamai greitai tobulėja ir apima didžiąją žmonių veiklų sritį, taip keisdamos ne tik žmonių gyvenimo būdą, bet ir jos kultūrą. Informacinėje visuomenėje mokymosi visą gyvenimą idėją grindžia sparti gyvenimo būdo kaita ir naujų informacinių technologijų taikymas.

Interaktyvi lenta muzikos pamokose padeda integruoti IT į ugdymo procesą, išplečia kompiuterinio demonstravimo bei modeliavimo galimybes, gerina mokytojų ir klasės bendravimą per pamoką, sumažina mokytojų pasirengimo pamokoms laiką.  Vaikai jaučiasi saugesni bendraudami, nes technologijų aplinka jiems yra įprasta. Be to, dabartinėse klasėse kiek daugiau nei pusė moksleivių yra regimojo tipo arba kinestetikai, taigi lytėjimo funkcija bei galimybė naudotis internetiniais šaltiniais ne tik skatina moksleivius judėti, bet ir vizualizuoja mokymosi procesą, sukuria turtingesnę mokymosi aplinką. Dirbdami su interaktyvia lenta vaikai aktyviau dalyvauja žaidimuose ir atsako į klausimus. Nepaisant medžiagos naujumo, interaktyvios lentos dėka vaikai lengviau suvokia informaciją ir sustiprina ją prieinamais žaidimais.
Pagal Ingridos Bertulienės, Rūtos Girdzijauskienės, Vitalijos Valeikienės vadovėlio „Vieversys“ sukurtos interaktyvios pamokos 1–4 klasėms padeda mokiniams mokytis muzikos per žaidimą, komunikaciją, vizualizaciją. Šių pamokų informaciją galima panaudoti per visas muzikos pamokas kartojant, įtvirtinant informaciją apie natas, lavinant ritmo pojūtį, solfedžiavimo gebėjimus. Į klausimą, ar patinka pamokos su interaktyvia lenta, mokiniai išskiria šiuos dalykus: jiems lengviau įsisavinti mokomąją medžiagą, jie daugiau išmoksta, gauna daugiau informacijos, jiems patinka dirbti su ja. Mokiniai teigia, kad jiems patinka rašyti, žaisti, stebėti rodomus vaizdus, nori dažniau eiti prie lentos ir atlikti užduotis. Interaktyvias muzikos pamokas „Kolega-kolegai“ pristatė muzikos mokytoja metodininkė Diana Kačenauskienė.

Skip to content