Vabzdžių viešbutis atidarytas!

Nuo šiol Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pastatų kompleksas pasipildė dar vienu unikaliu architektūriniu objektu  – vabzdžių viešbučiu. Šio objekto įvaizdis paįvairintas mokytojų Martyno Jankevičiaus ir Rasos Linkovės sukurta autentiška iškaba. Vabzdžių viešbutis pastatytas įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo plano priemones pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Kokybės krepšelis“. Renginio vedantysis, socialinis pedagogas Ramūnas Kaubrys, susirinkusiems akcentavo jog šis pastatas ugdymo(si) procese padės puoselėti patyrimines veiklas, taip pat yra skirtas suteikti prieglobstį įvairių rūšių vabzdžiams, o mokyklos bendruomenei padės mokytis stebėti bei pažinti vabzdžių pasaulį. Kadangi pasaulyje kol kas tėra aprašyta apie milijoną vabzdžių rūšių, tačiau gamtoje jų yra kur kas daugiau. Šventėje dalyvavusiems 4 b klasės mokiniams (mokytoja Rovena Šerpetauskienė) siūlyta tapti entomologais. (Entomologija – mokslo sritis nagrinėjanti vabzdžius). Šventę papuošė Sceninės raiškos būrelio nariai (mokytojas Ramūnas Kaubrys) atlikę sceninę improvizaciją „Iš musyčių gyvenimo“ (pagal A. Zdanavičiūtę) bei 4 b klasės mokiniai (muzikos mokytoja Diana Kačenauskienė) kūno perkusijos principu atlikę J. Štrauso „Radeckio maršą“. Visi renginio dalyviai, pasipuošę „vabališkais“ akiniais, audringais plojimais dėkojo  už tartą sveikinimo žodį ir perkirptą atidarymo juostą direktorės pavaduotojoms ugdymui Loretai Garozienei, Aurelijai Kurmiuvienei, Irenai Andriekienei. Istorinės akimirkos įamžinimui šventės dalyviai pakviesti bendrai fotosesijai prie Vabzdžių viešbučio. Svarbu paminėti jog ši šventė užfiksuota vaizdu, filmuojant naujuoju mokyklos dronu, kuris taip pat  įsigytas įgyvendinant mokyklos veiklos tobulinimo plano priemones pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą „Kokybės krepšelis“.  Stebėkime vabzdžius ir taikiai gyvenkime kartu!

Skip to content