Startavo nauja Verdenės DofE komanda

Jau antrus metus Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija įgyvendina „The Duke of Edinburgh’s International Award“ (DofE) tarptautinę neformaliojo švietimo programą, kurios pagrindinis tikslas – ugdyti atsakingus jaunus žmones ir suteikti jiems galimybę mokytis iš patirties.

Šiais, mums visiems kiek neįprastais mokslo metais, DofE programoje apsisprendė dalyvauti ir bronzinio ženklelio planuoja siekti šaunus būrys iššūkių nebijančių septintokų – net 9 mokiniai. Nuo pat pavasario pradžios DofE komandos nariai bendrauja  nuotoliu: siekdami savo tikslų dalyvauja reguliariuose sisitikimuose su programos vadovais, planuoja būsimus žygius, pildo ir fiksuoja veiklas savo DofE paskyrose. Nors mokslo metai artėja į pabaigą, Verdenės DofE komanda tik pradeda savo naują, įspūdžių kupiną kelionę. Linkime sėkmės mūsų „dofiukams“!

Vokiečių kalbos mokytoja Valerija Nečepurenko

Skip to content