Psichologų užsiėmimai

Labai džiaugiamės psichologo kabinete turėdami didžiulį pasirinkimą puikių priemonių
vaikų socialinio emocinio intelekto ugdymui – emocinio raštingumo stiprinimui, savęs ir
kitų pažinimui, asmeniniam augimui, neigiamų emocijų įveikai, pasitikėjimo savimi,
motyvacijos ir savikontrolės stiprinimui, vertybių pažinimui, kūrybiškumui skatinti…
Vaikai jaučiasi daug drąsiau ir saugiau, kai darbas vyksta per žaidimą, jiems priimtina
forma, o laikas psichologo kabinete neprailgsta ir norisi ateiti kitą ir dar kitą kartą.. Juk
smagu mokytis žaidžiant, o dar smagiau, kai žaidi ne vienas – tuomet atsiveria daug
platesnės galimybės ne tik mokytis, bet iškart ir pritaikyti naujai išmoktus įgūdžius
praktikoje, pasitaisyti ir pabandyti kitaip bei sulaukti grįžtamojo ryšio. Nors karantinas ir
labai apribojo, tačiau radome progų ir galimybių, žinoma, laikantis visų saugumo
reikalavimų, šias priemones visapusiškai išnaudoti – tiek individualiame, tiek grupiniame
darbe.

Skip to content