3D klasė

Spalio 8 dieną 7a klasės mokiniai dalyvavo biologijos pamokoje, kurioje buvo taikomos 3D galimybės. Pamokos metu mokiniai prisiminė ir, naudojantis IT galimybėmis,  pamatė, kokie skirtumai tarp augalo ir gyvūno ląstelių sandaros. Pamokoje mokiniai naudojosi 3D akiniais. Tai jiems leido pamatyti ląsteles iš įvairių pusių (trimatėje erdvėje), priartinti ir sumažinti ląstelę.  Mokiniams tai suteikė daug nuostabos, džiugesio ir noro paliesti ne tik ląsteles, bet praskrendančią boružę. Džiaugiamės Europos socialinio fondo projekto „Kokybės krepšelis“ suteikta galimybe įsigyti šiuolaikinę reikalingą mokymuisi įrangą.

Biologijos mokytoja Ingrida Sabaliauskienė

Skip to content