Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai

2021–2022 m. m. progimnazija dalyvauja Nacionaliniuose mokinių pasiekimų patikrinimuose (toliau – NMPP), kurių paskirtis yra suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.
Organizuojami šie NMPP:
4 klasių skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo;
6 klasių skaitymo ir matematikos;
8 klasių skaitymo, matematikos, gamtos mokslų ir socialinių mokslų.
NMPP bus vykdomas balandžio–gegužės mėn. NMPP tvarkaraštis patvirtintas švietimo, mokslo ir sporto ministro (žr. tvarkaraštį).

NMPP-tvarkarastis

Skip to content