Geografijos olimpiada

2022 m. balandžio 8 d. Klaipėdos ,,Verdenės” progimnazijoje vyko X-oji Klaipėdos miesto (krašto) 8 klasių mokinių profesoriaus Stasio Vaitekūno geografijos olimpiada.
Į olimpiadą buvo kviečiami dalyvauti 1–2 aštuntų klasių mokiniai iš progimnazijų, pagrindinių ir vidurinių mokyklų. Olimpiadoje dalyvavo mokiniai iš Klaipėdos, Neringos miesto mokyklų. Džiugu, kad mokiniai parodė geras geografijos žinias ir gebėjimus, puikiai atliko tekstines, teorines bei vaizdo užduotis.
Absoliučiu olimpiados nugalėtoju tapo Adomas Paškevičius, Klaipėdos ,,Verdenės” progimnazijos mokinys (mokytoja Simona Lazdauskienė).
I vietos laimėtojas – Tomas Saunorius, Kaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokinys (mokytoja Vilma Norvaišienė).
II vietos laimėtojas – Faustas Paukštis, Klaipėdos Hermano Zudermano gimnazijos mokinys (mokytojas Rolandas Norvaišas).
III vietos laimėtojas – Laurynas Macijauskas, Liudviko Stulpino progimnazijos mokinys (mokytoja Dalia Budvytienė).
Olimpiados nugalėtojams buvo įteiktos Klaipėdos ,,Verdenės” progimnazijos ir Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos Klaipėdos skyriaus dovanos, diplomai, padėkos raštai olimpiados dalyviams ir juos ruošusiems mokytojams.