Edukacinių erdvių nugalėtojai

Gegužės 5 dieną Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos bendruomenei įteikta padėka tapus respublikinio konkurso „Mokyklų edukacinės erdvės – 2022“ savivaldybės etapo nugalėtojais.
Mokykla yra įsteigusi naujas erdves, kuriomis gali naudotis mokiniai pamokų ir popamokiniu metu. Sukurtos patyriminio ugdymo veikloms kitoje aplinkoje skirtos erdvės: dendrologinis takas „Medžių alėja“, „Žiemos sodo klasė“, pakeltos lysvės „Vitaminų namai“, „Vabzdžių viešbutis“; gamtamoksliniam ugdymui įkurta 3D klasė; poilsiui ir gerai savijautai įsteigtas „Multisensorinis kambarys“, daugiafunkcinė erdvė; sukurtos ar atnaujintos erdvės fiziniam aktyvumui: sporto salė, sporto aikštynas, stalo teniso žaidimų, šachmatų žaidimų erdvė; įkurta šiuolaikiška bibliotekos-skaityklos zona, skaitymo kampeliai.
Tikimės, kad naujos erdvės leis puikiai jaustis progimnazijoje besimokantiems mokiniams, mokytojai turės galimybę paįvairinti ugdymo(si) procesą, gerės mokinių ugdymosi rezultatai. Džiaugiamės apdovanojimu ir dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie progimnazijos erdvių kūrimo.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Garozienė

Skip to content