Seminaras pedagogų bendruomenei

„Verdenės“ progimnazijos bendruomenė 2022 metų rugpjūčio 25 dieną dalyvavo seminare „Skirtingų gebėjimų mokinių ugdymas. Įtraukiosios mokyklos kūrimas taikant universalų dizainą mokymuisi“, lektorė – Kristina Stankutė- Matė. 

 Seminaro programą sudarė: įtraukusis ugdymas. UDM, įtraukios mokyklos visiems bruožai, vertinimas esant mokinių įvairovei. Bendruomenė sužinojo, kokiais principais grindžiamas „Universalus dizainas ugdymui“. Seminare buvo aptartos mokymosi nesėkmės, kurios stabdo mokinio įsitraukimą į mokymosi veiklą. Kiekvienas pedagogas tobulino ir pasitikrino žinias, kurias taiko darbe su SUP mokiniais. Užsiėmimo metu buvo aptartos diferencijavimo ir individualizavimo subtilybės.. Diskusijų metu kolegos aptarė  pamokos kontekstą, ugdymo tikslų planavimą, įtraukios pamokos planavimo įrankius. „Verdenės“ bendruomenė vadovaujasi bendradarbiavimo principu, o tai ir yra sėkmingo įtraukiojo ugdymo garantas.

Muzikos mokytoja Vilija Prikockienė

Skip to content