Nykštukų mugė

Gruodžio 16 dieną pertraukų metu Klaipėdos miesto „Verdenės“ progimnazijoje įvyko Nykštukų mugė. Ją organizavo 3a mokiniai, vadovaujami mokytojos Danutės Valužienės. Šiai mugei neformaliojo vaikų švietimo „Verslo geno“ dalyviai, 3a klasės mokiniai, ruošėsi atsakingai. Pagamino įvairių darbelių, su tėvelių pagalba iškepė sausainių, pyragų. Pasirūpino žodine ir vaizdine reklama. Prekiaudami mugėje mokiniai mokėsi verslo pradmenų, taktiško bendravimo su pirkėjais, mokėsi nugalėti baimę. Praktinėje veikloje pritaikė turimas matematikos žinias, įgijo naujų įgūdžių. Sužinojo nuostolio, išlaidų ir pelno prasmę. Skaičiavo gautą pelną ir, bendru sutarimu, pagal indėlį į mugę, jį pasidalino. Suprato, kad, norint uždirbti, reikia daug ir kokybiškai dirbti. Kartu su tėveliais mokiniai labai džiaugėsi Nykštukų mugės organizavimu ir jos rezultatais.

3a klasės pradinio ugdymo mokytoja metodininkė D. Valužienė

Skip to content