Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorės Rimos Bėčiuvienės 2022 metų veiklos ataskaitos projektas.

Pateikiama progimnazijos bendruomenei ir Progimnazijos tarybai svarstyti Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos direktorės Rimos Bėčiuvienės 2022 metų veiklos ataskaitos projektas.

Pasiūlymus dėl ataskaitos vertinimo galima teikti Progimnazijos tarybai iki 2023 m. sausio 30 dienos el. paštu norvaisiene.verdene@gmail.com

2022RIMOSBĖČIUVIENĖS_projektas

Skip to content