Sportuojame kartu su lopšelio-darželio „Obelėlė“ vaikais

Sausio 16 dieną „Verdenės“ progimnazijos bendruomenė sulaukė svečių iš lopšelio-darželio „Obelėlė“. 5a ir 5c klasės mokiniai mažiesiems suorganizavo įvairių sportinių žaidimų, kuriuose „Obuoliukų“ grupės vaikai smagiai leido laiką: lipo, lindo, šoko, pūtė. Džiaugiamės galėdami bendradarbiauti sveikatinimo veikloje. Mokiniams veiklą organiuot padėjo kūno kultūros mokytojai E. Bogužė, M. Komovas,  B. Mickus ir visuomenės sveikatos specialistė D. Gintalienė.