„Tvarumo link“

Įgyvendinant progimnazijos mokinių darnios lyderystės ugdymo programą, balandžio 26 dieną progimnazijos 5–8 klasių mokiniai dalyvavo ugdymo dienos „Tvarumo link“ veiklose. Nepamokinės dienos metu mokiniai stiprino žinias aplinkosaugos, atliekų ir vandens išteklių valdymo, biologinės įvairovės puoselėjimo, išmetamų teršalų žalos, eismo saugumo, antrinių žaliavų perdirbimo, sąmoningo produktų ir paslaugų vartojimo srityse. Klasėse vyko diskusijos, kaip užtikrinti geresnę gyvenimo kokybę dabar ir ateities kartoms, kaip žmogus turi gyventi tenkindamas savuosius poreikius turėdamas itin ribotus išteklius. Mokiniai sužinojo, ką galėtų padaryti kiekvienas iš mūsų, siekiantis tausoti gamtą, gamtos išteklius ir energiją, siekiant harmonijos pusiausvyros palaikymo tarp žmogaus ir gamtos. Informacinę medžiagą apie tvarumą parengė biologiojos mokytoja Ingrida Sabaliauskienė ir gamtos ir žmogaus mokytoja Angelė Ščerbiakienė.
Progimnazijos 1 aukšto fojė mokytojos Rasa Linkovė, Vaida Gasiūnė ir Reda Miltenienė parengė mokinių kūrybinės užduoties ,,Ar Baltija – saugūs namai gyvybei?“ darbų instaliaciją.
5–8 klasių mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai bei administracija dalyvavo Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto tvarkymo skyriaus inicijuotoje miesto tvarkymo talkoje. Mokiniai tvarkė progimnazijos aplinką, sporto aikštyną. Neformaliojo vaikų švietimo programos „Smaližių svetainė“ mokiniai ir mokytoja Gražvyda Gricienė rūpinosi progimnazijos želdiniais, puoselėjo edukacinę erdvę „Vitaminų namai“, kuri jau greitai mus džiugins įvairių prieskonių bei arbatžolių aramatais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Aurelija Kurmiuvienė

Skip to content