Mokinių konferencija

2023 lapkričio 30 dieną vyko Klaipėdos miesto mokinių konferencija „Didžiosios meilės žygdarbiai: šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė ir pal. Teofilius Matulionis“.

Konferencijos tikslas – paminėti Bažnyčios mokytojos, misijų globėjos šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės 150 gimimo metines  ir Lietuvos pal. arkivyskupo Teofiliaus Matulionio 150 gimimo metines, gilintis į šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir pal. Teofiliaus Matulionio asmenų pažinimą, atskleisti jų aktualumą, skatinti domėtis savo tautos istorija, puoselėti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą ugdant vertybes.

Džiugu, kad šioje konferencijai pranešimus ruošė bei juos pristatė Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokiniai.

„Šv. Teresėlės relikvijų kelionė Lietuvoje“, Danielius Platakis 7 b kl., Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, mokytoja Aurelija Žitkuvienė.

„Pal. Teofilius Matulionis ikonografijoje“, Radvilė Šilkūnaitė 8 b kl., Radvilė Lukoševičiūtė 8 b kl., Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, mokytoja  Vaida Gasiūnė.

„Dvasinis šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės ir pal. Teofiliaus Matulionio ryšys“,  Agata Anančenkaitė 8 b kl.,

Agnetė Bukauskaitė 8 b kl., Klaipėdos „Verdenės“ progimnazija, mokytoja Edita Raubaitė.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė būdama klauzūrinio vienuolyno vienuolė  mokė, kad kiekvienas esame pašaukti  eiti šventumo keliu . „Viešpats žiūri ne tiek į mūsų veiksmų didybę ar net į jų sunkumus, kiek į meilę, su kuria mes juos darome.”

Pal. Teofilius Matulionis arkivyskupas, misionierius išliko ištikimas savo pašaukime – nešė tikėjimo šviesą ir tiesą drąsiai, nebijodamas nei įkalinimo, nei tremties. Jo šūkis „Per kryžių  – į žvaigždes“.

Konferenciją organizavo Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centras kartu su Klaipėdos miesto tikybos mokytojais.

Tikybos mokytojos Aurelija Žitkuvienė, Edita Raubaitė, dailės mokytoja Vaida Gasiūnė

Skip to content