Technologijos

5 klasėms „Siuvimo dygnių (daigstymo, mašininis, kilpinis) siuvimo technologija. Gėlės žiedo siuvimo technologija.“