Modestas

Istorijos konkurse

Sausio 20 dieną 8 klasių mokiniai dalyvavo Regioninio Mažosios Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 8–10 (I–II gimn.) klasių mokinių istorijos konkurse, skirtame Klaipėdos krašto prijungimui prie Lietuvos (mokyklos etape). Konkurso tema skirta Mažajai Lietuvai, suvokiant ją kaip išskirtinį istorinį regioną, užimantį itin svarbią vietą istorinės atminties kultūroje.… Skaityti toliau

Svečiuose jaunasis policijos pareigūnas

Sausio 23 dieną progimnazijoje svečiavosi jaunasis policijos pareigūnas, buvęs „Verdenės“ progimnazijos mokinys, J. T. Vaščenka, kuris pristatė 5a klasės mokiniams temą apie teisinę atsakomybę. Mokiniai sužinojo, kokie yra administraciniai ir baudžiamieji nusižengimai, nuo kelerių metų ir už kokias veikas patraukiami atsakomybėn, kokios yra bausmių rūšys.… Skaityti toliau

Paskaita „Žaliasis raštingumas. Tvarumas“

Sausio 18,19 dienomis Klaipėdos VSB specialistė Arūnė Eismontė  progimnazijos 5–8 klasių mokiniams skaitė paskaitas „Žaliasis raštingumas. Tvarumas“.

Dažniausiai tarsi savaime aišku, kad rūpintis savimi yra būtina ir įprasta. Nuolatiniai fizinio aktyvumo pratimai, sveikos mitybos propagavimas, ligų prevencijos profilaktika, nepamirštamas ir psichinės sveikatos stiprinimas.… Skaityti toliau

Sportuojame kartu su lopšelio-darželio „Obelėlė“ vaikais

Sausio 16 dieną „Verdenės“ progimnazijos bendruomenė sulaukė svečių iš lopšelio-darželio „Obelėlė“. 5a ir 5c klasės mokiniai mažiesiems suorganizavo įvairių sportinių žaidimų, kuriuose „Obuoliukų“ grupės vaikai smagiai leido laiką: lipo, lindo, šoko, pūtė.… Skaityti toliau

Naktinis pėsčiųjų žygis „Klaipėdos sukilėlių keliais“

„Verdenės“ progimnazijos atstovai aktyviai prisijungė prie tradicinio naktinio žygio „Klaipėdos sukilėlių keliais“. Šįkart, sausio 13 dienos vakare, žygeiviai, sugiedoję Lietuvos respublikos himną, išklausę  Klaipėdos ir Kretingos merų sveikinimo žodžius ir iškilmingai skambant karinių pajėgų orkestrui buvo išlydėti iš Kretingos Rotušės aikštės.… Skaityti toliau

Skip to content