Klaipėdos „VERDENĖS“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Rima Bėčiuvienė, mokyklos direktorė.

Komisijos nariai:

Aušra Dragašienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, deleguota atstovė,

Geleta Bielskienė, geografijos mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė,

Asta Saunorytė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė,

Asta Mežetienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė.

Skip to content