Klaipėdos „VERDENĖS“ progimnazijos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisija

Komisijos pirmininkė – Rima Bėčiuvienė, mokyklos direktorė.
Komisijos nariai:
Sigita Bračkienė, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos istorijos mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė;
Diana Griciuvienė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Asta Mežetienė, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė;
Irutė Vrubliauskienė, Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė.

Skip to content