Krizių valdymo komanda

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos krizių valdymo komanda:

Vadovas – Rima Bėčiuvienė, direktorė.

Nariai:
Aurelija Kurmiuvienė,  direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už komunikaciją;
Gintarė Staponaitė-Dargevičienė, psichologė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;
Rima Balkūnė, psichologė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;
Jolanta Bliūdžiuvienė, socialinė pedagogė, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą;
Daiva Gintalienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, atsakinga už pirmosios medicininės pagalbos organizavimą.

Skip to content