Mokiniams

Ugdymo turinio atnaujinimas

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujintos bendrosios programos ir rekomendacijos

Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai (NMPP)

Tvarkaraštis

„Patyčių dėžutė“

„Patyčių dėžutė“ – tai elektroninė platforma, skirta „Verdenės“ progimnazijos mokiniams, jų tėvams, mokytojams ir kitiems bendruomenės nariams, anonimiškai pranešti apie patirtas arba pastebėtas patyčias.

Tik trys paprasti žingsniai:
1. Paspausk ant „Patyčių dėžutės“ logotipo progimnazijos puslapyje.
2. Kuo detaliau aprašyk patirtas arba pastebėtas patyčias.
3. „Patyčių dėžutė“ – tai ne žaislas! Naudokite atsakingai, rašykite tik tiesą.

Pamokų tvarkaraščiai

Pamokų tvarkaraštis 1‒4 klasėms
Pamokų tvarkaraštis 5‒8 klasėms

Atostogos

2023‒2024 m. m. 1‒8 klasių mokiniams skiriamos atostogos
Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2023-10-30

2023-11-03

Žiemos (Kalėdų)

2023-12-27

2024-01-05

Žiemos

2024-02-19

2024-02-23

Pavasario (Velykų)

2024-04-02

2024-04-05

Vasaros

1–4 klasių mokiniams

5–8 klasių mokiniams

2024-06-05

2024-06-19

2024-08-31

2024-08-31


Knygų skaitymas

Rekomenduojamos literatūros sąrašas 5‒6 klasėms
Rekomenduojamos literatūros sąrašas 7‒8 klasėms

Pasiekimų gerinimas

Mano iššūkis – pasiekti viršukalnę

Mokinių darbai

Liepos laiškas knygos „Skiriama Rivai“ autorei Ilonai Ežerinytei
Jogailės laiškas knygos „Sutikti eidą“ autorei Ilonai Ežerinytei
Roberto laiškas knygos „Rudnosiuko istorijos“ autoriui Vytautui V. Landsbergiui

OLIMPIADA

Skip to content