Mokytojams

Ugdymo turinio atnaujinimas

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiklos planas
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio diegimo darbo grupės sudarymo
Kaip veikti diegiant atnaujintas bendrąsias programas?
Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti?
Kompetencijos
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Naudingi vaizdo įrašai

Patvirtintos bendrosios programos

Atnaujintos bendrosios programos ir rekomendacijos