Nuotolinis mokymas(is)

Microsoft Teams programa
Pagalba jungiantis prie Microsoft Teams programos: itpagalba@verdenesprogimnazija.lt
„Skaitmeninių mokymo priemonių nuotoliniam mokymui(si)“ sąrašas „Skaitmeninės priemonės“.

Eduka klasė

Instrukcija mokiniams / tėvams
Instrukcija mokytojams

Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2020–2021 m. m.
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu priemonių planas 2019–2020 m. m.
Ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašas
Saugaus interneto etiketas
Virtualios sinchroninės pamokos ekrano užsklanda

Tėvų (globėjų, rūpintojų) apklausos „Mokinių nuotolinis mokymas(is)“ rezultatai
Darbo eiga prisijungiant prie TEAMS platformos
Rekomendacijos mokiniams
Rekomendacijos tėvams
Rekomendacijos tėvams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19)
Rekomendacijos mokytojams, kaip bendrauti su vaikais ir paaugliais apie koronavirusą (COVID-19)

Naudingos nuorodos tėveliams

Rekomendacijos, kaip Išvengti tinklų nesklandumų
Rūta Latinytė. Pasitikėkime mokytojais
Laiškas visiems Lietuvos tėvams: „Paklauskime mokytojų, kaip jie jaučiasi“
Trijų vaikų mamos Evos Kazlauskienės nuomonė apie nuotolinį mokymąsi