1B

Patyriminis ugdymas „Vanduo“

Klasė 1 B

Mokytoja:  Asta Saunorytė

Tikslas – gilinti susidomėjimą su aplinkinio pasaulio reiškiniais bei ugdyti mokinių kūrybiškumą, pratinti stebėti, siekti žinių tiriamąja veikla.

Uždaviniai :

 1. Aiškintis pagrindines vandens savybes, jo teikiamą naudą bei būtinybęžmogui ir aplinkai bandant, tyrinėjant, eksperimentuojant, atliekant praktinius darbus.
 2. Turtinti ir brandinti gimtosios kalbos kalbinius gebėjimus, kūrybinius sumanymus ir gebėjimus.
 3. Motyvuoti patirti teigiamas emocijas.

Ugdomosios kompetencijos: komunikavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, pažinimo, kūrybingumo ir iniciatyvos, asmeninė.

Vykdytos veiklos:

 1. Kūrybinė užduotis „Vandens gyvenamoji veikla“.
 2. Dailės technologijų kūrybiniai darbai: „Rasos lašelio kelionė“, „Delfinas“, „Krabas“, piešinys su šiaudeliu.
 3. Filmukų apie vandens apytakos ratą, vandens būsenas, vandens taršą žiūrėjimas ir aptarimas.
 4. V.Palčinskaitės „Lietučio pasaka“ eilėraščio inscenizavimas siužetiniais pratimais.
 5. Matematiniai laboratoriniai praktiniai darbai.
 6. Tiriamoji veikla – eksperimentai ir bandymai.
 7. Nusiraminimo masažas „Prie upelio“.
 8. Viktorina „Vandens kelionė“.
 9. Pristatymas  „Vandens dovana“.
 10.  Žaidimas vandens garsų gamtoje  atpažinti „Atspėk, kur girdisi vanduo?“.
 11.   Linksma pramoga „Burbulų puota“.
 12.  Darbas su Lietuvos žemėlapiu.
 13.  Smulkioji tautosaka (mįslės, patarlės).
 14.  Muzikinė užduotis „Kaip muzika veikia vandenį?“.

Galutinis rezultatas: 1 B klasės mokiniai patyriminės veiklos organizuotose dienose patyrė nekasdienius išgyvenimus, teigiamas emocijas, įgijo praktinių žinių, požiūrį į aplinką, gamtos reiškinius.  Praktinis patyrimas yra vienas tinkamiausių mokymosi būdų. Vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties ir savo atradimų.

1b_Vanduo1

Skip to content