1C

Patyriminio ugdymo veikla „Vanduo“

Klasė 1c, mokytoja Laima Gurskaitė

Tikslas – gilinti  žinias apie vandenį bei praplėsti suvokimą apie vandens savybes, jo naudą, sudarant galimybę stebėti, tyrinėti, eksperimentuoti.

Uždaviniai:
1. Supažindinti su vandens savybėmis: spalva, kvapu, skoniu, būsena, vandens apytakos ratu.
2. Suteikti galimybę atlikti vandens kiekio matavimus, eksperimentus su vandeniu.
3. Įtvirtinti žinias apie vandens svarbą žmogui, gamtai, gyvūnams ir visai aplinkai.

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė.
 
Vykdytos veiklos:
1. Išvyka prie tvenkinio.
2. Matematiniai tyrimai.
3. Eksperimentai.
4. Kūrybiniai darbai.
5. Filmų peržiūra ir aptarimas.
6. Viktorina.
7. Siužetiniai pratimai pagal V. Palčinskaitės eilėraštį „Lietučio pasaka“.
8. Žaidimas „Prie upelio atėjo…“.
9. Patarlės, mįslės skaičiuotės apie vandenį.
10. Burbulų šventė.
11. Edukaciniai užsiėmimai.

Galutinis rezultatas:

Mokiniai sužinojo apie vandens svarbą žmogui, augalams, viskam kas gyva, vandens užterštumo mažinimo galimybes. Susipažino su tvenkinyje augančiais augalais, gyvūnais, paukščiais, su vandens savybėmis: spalva, skoniu, būsena, vandens garavimo ir garų virtimo vandeniu paslaptimis, vandens apytakos ratu gamtoje. Išsiaiškino, kokie daiktai pralaidūs vandeniui. Atliko vandens kiekio matavimus. Įgijo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžių. Patyrė kūrybiškumo džiaugsmą, teigiamų emocijų.

Vanduo

    Vaikai geriausiai mokosi iš savo asmeninės patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų. Eksperimentuodami ugdo(si) kūrybiškumo įgūdžius, susipažįsta su aplinkinio pasaulio reiškiniais, pratinasi stebėti, džiaugiasi atradimais ir savo darbo rezultatais, mokosi bendradarbiauti, patiria proceso ir kūrybos džiaugsmą.

     Nuo kovo mėn. iki mokslo metų pabaigos Ic klasės mokiniai įgijo nemažai žinių per tiesioginį patyrimą dalyvaudami įvairiose veiklose tyrinėdami vandenį. Mokiniai stebėjo vandenį, vandens augalus, gyvūnus, atliko tyrimus, kūrybinius darbelius, vyko į išvykas, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, viktorinoje. Mokiniai mokėsi dirbti komandoje, drauge įveikti iškilusius sunkumus, siekdami bendro rezultato. Buvo įdomu įgyti naujų žinių, mokytis vieniems iš kitų. 

     Mokiniai išvykoje prie tvenkinio padidinamuoju stiklu tyrinėjo vandenį, gyvūnus, iš garsų bandė atpažinti paukščius, susipažino su augančiais augalais, džiaugėsi pavasarį ką tik išsiritusiais gulbiukais.

    Vaikai atliko nemažai kūrybinių darbų, matematinių tyrimų: Kiek stiklinių vandens telpa 1 litre? Kiek didelių vandens šaukštų telpa stiklinėje? Kiek mažų šaukštelių vandens telpa dideliame  šaukšte? Naudodami pipetes skaičiavo, kiek lašelių vandens telpa mažame ir dideliame šaukštuose. Naudodami spalvotą vandenį, šiaudelius sukūrė kūrybinį darbą „Vandens lašelio kelionė“, aplikaciją „Krabas“. 

    Atlikdami eksperimentą „Šokančios razinos“ sužinojo, kad kai razinos nuskęsta, angliarūgštės, kuria gazuojamas vanduo, burbuliukai jas tarsi aplimpa ir iškelia į paviršių. Paviršiuje burbuliukai sprogsta, razinos vėl darosi sunkesnės už vandenį ir skęsta. Skęsdamos vėl „aplimpa“ angliarūgštės burbuliukais, kurie kelia jas aukštyn. Taip susidaro įspūdis, tarsi razinos šoktų. 

    Eksperimente „Lietus maišelyje“ padarė išvadą, kad saulei pašildžius maišelyje vandenį, vanduo garuoja ir  kyla į viršų. Susidaro tarsi maži debesys. Atšalus orui visi lašeliai vėl sugrįžta į ,,jūrą“. Taip sukuriamas vandens ciklas. Vaikai sužinojo vandens garavimo ir garų virtimo vandeniu paslaptis.

    Eksperimente „Veidrodinis atspindys“ mokiniai pastebėjo, kad daiktai, piešiniai atrodo šiek tiek juokingi, kitokie, kai matome juos per stiklinę su vandeniu. Iliustruotas piešinys parodė, kas vyksta, kai žiūrim per stiklinę su vandeniu.
    Atlikus eksperimentą „Salotos irgi geria…“ pirmieji rezultatai pasimatė jau po 3 valandų –lapai, pamerkti spalvotame vandenyje, pradėjo nuo apačios keisti spalvą. Labiausiai išryškėjo su geltonu vandeniu pamerktas lapas. Po 24 val., po paros (ant rytojaus) spalvotame vandenyje sumerkti lapai buvo spalvoti. Be vandens buvęs lapas buvo nuleipęs, nes jam trūko drėgmės (neturėjo, ko „gerti“). Paprastame vandenyje buvęs lapas, buvo toks, kokį mes jį ten ir pamerkėme. Dar po dviejų parų visi lapai pradėjo vysti, išskyrus buvusį paprastame vandenyje. Aišku, labiausiai nuvytęs buvo salotos lapas buvęs tuščioje stiklinėje.

     Eksperimente „Lašelio nuotykiai“ vaikai išsiaiškino, kad vanduo nulašėjęs ant smėlio ir ant popieriaus – susigėrė. Ir smėlis, ir popierius tapo šlapi. Lašelis nulašėjęs į vandenį išnyko susiliejęs. Nulašėjęs į tuščią indą liko spindėti. Lašinant ant piramidės – riedėjo žemyn.

Eksperimento  „TORNADAS“ metu  pastebėjo, jog išryškėja vandens sūkurys, nes tornado straublys prasideda aukštai ore. Oras tornade sukasi taip, kaip sūkurys nudažytame vandenyje.

     Mokiniai žaisdami žaidimą „Lašas čempionas“ – ant popieriaus lapo, kuriame nupiešta 2 cm pločio „trasa“, šiaudeliu turėjo kuo greičiau nupūsti lašą nuo starto iki finišo linijos. Prieš pradėdami žaidimą, stebėjo lašus, jų formas ir padaro išvadą, kad lašas yra rutulio formos.

    Vaikai aktyviai dalyvavo Edukaciniame užsiėmime „Pingvinai. Kuo mes panašūs?. Išsiaiškino apie pingvinų gyvenimo sąlygas, jų įvairovę, kad  pingvinų populiacijos dydis visiškai priklauso nuo žmogaus harmonijos su gamta. 

     Interaktyvioje teatralizuotoje edukacijoje „Iliuzija lėlių teatre“ mokiniai patyrė, kad yra daug situacijų, kai realybė suvokiama ne tokia, kokia ji yra iš tikrųjų, ir dažnai net sunku atskirti, kada matome, girdime, ar kitaip susiduriame su iliuzija: atrodo, kad Mėnulis prie horizonto didesnis, o tyliai čiurlenantis šaltinėlis, rodos, šnabžda.

     Mokiniai aktyviai dalyvavo viktorinoje „Kelionė po mano gimtinės vandenis“, kurioje buvo daug klausimų apie vandenį, ekologiją, patarlių, priežodžių. Viktorinos metu buvo galima naudotis pagalba. Džiaugiuosi, kad vaikai turi nemažai žinių bei mokosi ieškoti informacijos internete.

     Patyriminė veikla mokiniams labai patinka. Be to, savos patirties refleksija, analizė – labai naudinga mokymosi kokybės prasme, nes suteikia galimybę turimą patirtį peržiūrėti, atnaujinti, sisteminti, plėtoti, o prireikus net ir keisti.

Skip to content