2A

Žaliasis kilimas

2 a klasė, mokytojas Šarūnas Litvinas.

Tikslas – gilinti žinias apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus bei plėsti suvokimą apie augalų vystymosi pokyčius susijusius su metų laikais ir žmogaus veikla.

Uždaviniai:

  1. Mokyti įvardinti augalus ir teisingai priskirti juos tinkamai augalų grupei: žoliniams augalams, krūmams ar medžiams.
  2. Supažindinti su įvairių augalų (žolių, krūmų, medžių) dalimis bei tyrinėti jų funkcijas atliekant stebėjimus ir bandymus.
  3. Stebėti augalus įvairiais metų laikais ir įvardinti jų pokyčius.
  4. Stebėti žolinio augalo augimą.
  5. Atliekant bandymus tyrinėti augalų spalvas.

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, gamtamokslinės kompetencijos.

Vykdytos veiklos:

  1. „Gamtos lobių ieškotojai“ gamtinės medžiagos rinkimas Girulių miške, tyrinėjimas.
  2. Nuotolinė veikla “Sėklos sėklytės”.  Tyrinėja įvairių augalų sėklas, jas sėja, stebi, kaip dygsta. Pasidaro žaliąją palangę.
  3. Dalyvauja individualiose ir komandinėse viktorinose apie augalus.
  4. Nuotolinė veikla “Augalo dalys”. Su Scratch programa kuria augalus ir įvardina jų dalis. Atpažįsta iš nuotraukų bent 4-5 augalus, priskiria augalams jų žiedus, vaisius.
  5. Išvyka į Girulių mišką “Lobių dėžutė”. Tyrinėja spygliuočius, lapuočius augalus, randa juos naudodamiesi žemėlapiu ir aprašymu. Uodžia ir apibūdina kvepiančius augalus.

Galutinis rezultatas: naudodamasis Power Point įrankiu pristato tai, ką augino, ką sužinojo, kokias padarė veiklos išvadas.

Mano-sodinukai.-Rokas-Milasius-2a-klase

Patyrimine-diena-Beatrice

Skip to content