2D

Žaliasis kilimas

2d klasė, mokytoja Asta Mežetienė.

Tikslas – gilinti žinias apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus bei plėsti suvokimą apie augalų vystymosi pokyčius susijusius su metų laikais ir žmogaus veikla.

Uždaviniai:

  1. Stebint, tyrinėjant, gretinant atrasti pagrindinius požymius, skiriančius medžius, krūmus ir žolinius augalus.
  2. Suplanuoti tyrimą (sėkla-daigelis-augalas) ir stebėti žolinio augalo augimą fiksuojant pokyčius.
  3. Supažindinti su įvairių augalų (žolių, krūmų, medžių) dalimis bei tyrinėti jų funkcijas atliekant stebėjimus ir bandymus.
  4. Tyrinėti vaistinių augalų aromaterapines savybes.

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, gamtamokslinės.

Vykdytos veiklos:

  1. Nuotolinė veikla “Sėklos sėklytės”. Pristato savo pasirinktus sodinti augalus. Ruošia sodinimui talpą, žemę, sėklas. Tyrinėja sėklas, lygina, apibūdina. Sodina. Susipažįsta su augalo augimo stebėjimo lapu. Savarankiškai stebi, kaip sėklos dygsta, fiksuoja pokyčius.
  2. Nuotolinė veikla “Augalai ant mano palangės. Augalo dalys“. Pristato tarpinius augalų augimo stebėjimo rezultatus. Fotografuoja lauke ar kambaryje esančius augalus. Aptaria augalo dalis. Taisyklingai jas įvardija. Aiškinasi, kokias funkcijas atlieka šaknys, stiebas, lapai, žiedai. Naudojasi Scratch programėle ir nupiešia pasirinktą augalą, užrašo pagrindines jos dalis. Pristato sukurtus darbus.
  3. Veikla „Gyvas miškas namuose“. Atpažįsta iš nuotraukų bent 4-5 augalus, priskiria augalams jų žiedus, vaisius. Kalba apie radinius gamtoje, žiūri vaizdo medžiagą. Kolektyviai atlieka užduotį-eksperimentą „Gyvas miškas namuose“. Grupėse piešia, lipdo, konstruoja mšką popieriaus lape. Klausosi P. Čaikovskio „Gėlių valsas“ ištraukos. Naudodamiesi paveikslėliais bei figūromis kuria „Gėlių valso“ muzikogramą. Savarankiškai namuose pasigamina “mišką stiklainyje”, stebi pokyčius.
  4. Išvyka į Klaipėdos universiteto Botanikos sodą. Susipažįsta ir tyrinėja vaistinguosius augalus, randa juos naudodamiesi žemėlapiu ir aprašymu. Apibūdina  patirtus pojūčius fitoterapiniame labirinte.

Galutinis rezultatas: 

  1. Mokiniai pagilina žinias apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus bei praplečia suvokimą apie augalų vystymosi pokyčius susijusius su metų laikais ir žmogaus veikla.
  2. Veiklų, stebėjimų, įspūdžių pristatymas klasėje (pasirinktina forma).
2d-„Zaliasis-kilimas-1

2d-„Zaliasis-kilimas-2

Skip to content