3C

 Vabzdžiai

3c klasė, mokytoja Kristina Lesčiauskaitė
Tikslas – Gilinti žinias apie gausiausią gyvūnų klasę – vabzdžius. Praplėsti suvokimą apie keturių vabzdžių kūno ir elgsenos savybes. Gebėti rinkti, sisteminti ir pristatyti informaciją.
Uždaviniai:
1. Mokyti rasti informaciją.
2. Mokyti pateikti, pristatyti surinktus duomenis.
3. Ugdyti meilę gamtai.
Ugdomos kompetencijos: kūrybiškumo, socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, pažinimo.


Vykdytos veiklos:

1. Rinkta ir pristatyta informacija apie drugelius. Daryti kūrybiniai darbeliai.
2. Rinkta ir pristatyta informacija apie bites. Daryti kūrybiniai darbeliai.
3. Rinkta ir pristatyta informacija apie boružes. Gamtoje ieškota pavyzdžių, fotografuota.
4. Rinkta ir pristatyta informacija apie žiogus. Gamtoje ieškota pavyzdžių, fotografuota.
5. Apibendrinta ir pristatyta rinkta informacija apie keturis vabzdžius.
Galutinis rezultatas: Mokiniai susipažino su keturiais vabzdžiais. Įgijo žinių, padedančių pažinti supantį pasaulį. Ugdėsi vertybines nuostatas, rengėsi tolesniam gyvenimui kaip visaverčiai ir socialiai atsakingi piliečiai. Mokėsi kūrybiškai veikti, sveikai gyventi.

3c_Vabzdziai

3c_Drugeliai

Skip to content