3D

                                                                 Bitės

 3d klasės mokiniai, mokytojai Sadutė Drungilienė, Vilija Prikockienė

 Tikslas:  gilinti ir plėsti suvokimą apie bičių gyvenimą, veiklą, naudą. 

Uždaviniai: 

  1. Atliks bičių stebėjimus, padarys išvadas. 
  2. Naudodamiesi įvairiais informacijos šaltiniais ir praktika, rinks medžiagą tiriamajam darbui.
  3. Tyrimo medžiagą ir išvadas pristatys projektų konferencijoje powerpoint programa.

Ugdomos kompetencijos: mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, asmeninė.

Vykdytos veiklos:

  1. Išvyka į Grigaičių bitininkystės ūkį.
  2. Piotr Socha „Bitės“ knygos skaitymas, aptarimas.
  3. Powerpoint programa parašytų projektų pristatymas klasės draugams.
  4. Reportažų rašymas „Ką aš sužinojau naujo apie bites“.
  5. Powerpoint programa parašytų projektų pristatymas 3-ių klasių mokiniams ir tėveliams.
  6. Dainelių  apie bites, vabzdžius mokymas dainuoti, groti fieitele.

Galutinis rezultatas

Projektų  ir dainelių apie bites  pristatymas 3-ių klasių mokiniams bei tėveliams.

Skip to content