3F

Patyriminio ugdymo veikla “Vabzdžiai”

Klasė, mokytoja Lijana Milieškė

Tikslas – gilinti  savo žinias apie gyvąją gamtą bei praplėsti suvokimą apie gausiausią gyvūnų klasę- vabzdžius. Skatinti meilę gamtai. 

Uždaviniai:

1. Mokiniai per įvairius bandymus ir stebėjimus labiau pažins vabzdžius, jų gyvenimą. 

2.  Mokiniai ruošdamiesi pristatymams mokysis atrinkti reikiamą informaciją, įdomiai ją pateikti klasės draugams. 

3. Mokiniai aktyviai dalyvaus veiklose, įsivertins savo darbą, pildys veiklų refleksijas. 

Ugdomos kompetencijos: kūrybiškumo, socialinė, emocinė, sveikos gyvensenos, pilietiškumo, pažinimo.

 Vykdytos veiklos:

1. Vabzdžiai. Kūno sandara. Mokiniai susipažins kas yra vabzdžiai. Pristatys iš ankšto pasiruoštus projektus apie pasirinktą vabzdį klasės draugams. Per interaktyvias užduotis įtvirtins savo žinias apie vabzdžio kūno sandarą. Atliks kūrybinę užduotį “Vabzdžio kūnas”. 

2. Vabzdžio gyvenimo ciklas. Vabzdžio fotografijos. Mokiniai susipažins su vabzdžio gyvenimo ciklu, atliks kūrybinę užduotį “Drugelio metamorfozė”. Mokiniai pristatys vabzdžio fotografijas, kurias pavyko patiems užfiksuoti pavasarėjančioje gamtoje. 

3. Įdomybės apie vabzdžius. Vabzdžių namai. Skruzdėlynai. Mokiniai išklausys įdomių faktų, patys pristatys įdomybių apie vabzdžius. Tyrinės vabzdžių namus, gyvenimą. Lygins vabzdžių namus. Iš arčiau susipažins su skruzdėlių namais, atliks kūrybinį darbą. Žais interaktyvų žaidimą “Skruzdėlės gyvenimas”. 

4.Vabzdžiai gamtoje. Mokiniai botanikos sode tyrinės vabzdžius, jų ieškos natūralioje gamtoje, fiksuos savo atradimus. 

5.Patyriminės veiklos pristatymas. Kiekvienas mokinys analizuos savo veiklą per patyriminį ugdymą ir paruošęs pristatymą jį pristatys klasės draugams. Įsivertins savo patyriminio ugdymo veiklą. 
Galutinis rezultatas: Mokiniai iš arčiau pažino gausiausią gyvūnų klasę – vabzdžius, juos tyrinėjo per interaktyvias veiklas, kūrybinės užduotis ir natūralioje gamtoje. Pritaikė gautas žinias atlikdami pateiktas užduotis. Ugdėsi vertybines nuostatas, rengėsi būti socialiai atsakingi piliečiai.

3f_Vabzdziai1

3f_Vabzdziai2

Skip to content