Patyriminis ugdymas

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos patyriminio ugdymo organizavimo tvarkos aprašas 5–8 klasių mokiniams
Reikalavimai moksliniam tiriamajam darbui 5–8 kl.


Patyriminio ugdymo programa (Priedas nr. 1)
Reikalavimai motyvaciniam laiškui (Priedas nr. 2)

Patyriminio ugdymo programų sąrašas

Inga Aleksejevienė. „Pažinkim Klaipėdą kartu“
Donata Tiškuvienė. „Senieji žemaičių papročiai ir tradicijos“
Ingrida Sabaliauskienė, Geleta Bielskienė. „Kuršių nerijos nacionalinis parkas“
Lukas Tėvelis. „Verdenės“ internetinio puslapio vertimas“
Valerija Nečepurenko. „Vokiečių pėdsakai Klaipėdoje“
Larisa Nečepurenko, Nina Šlionskaja. „Klaipėdos gidas: pažintis su Klaipėdos senamiesčiu“
Asta Jonaitienė, Ingrida Preibienė „Kelionė per pasaulio šalių tarptautines dienas“
Sigita Bračkienė, Auksė Norvaišienė. „Klaipėda II-ojo pasaulinio karo metais“
Jūratė Delininkaitienė, Angelė Ščerbiakienė. „Medžiagų savybių tyrimas“
Veronika Jasinskienė. „Asmeninio (šeimos) biudžeto modelis ir jo sėkmingas valdymas“
Snieguolė Stakvilionė. „Prekės – brūkšninio kodo paslaptingos informacijos atskleidimas“
Vilija Prikockienė. „Muzikos stilių labaratorija“
Rasa Linkovė. „Pasimatuok meną. Pažink savo krašto menininkus“
Lina Budreckienė, Alvydas Soraka. „Mano pašaukimas“
Rima Kantauskienė, „Erdvinės figūros architektūriniuose pastatuose“
Laima Tičkuvienė, Martynas Jankevičius, „Lietuviško haiku kūrimas“
Inga Barkauskienė, „Ievos Simonaitytės pėdsakais…“
Birutė Rimkuvienė, „Mokausi kurdamas filmą. Programa DaVinci Resolve“
Gražvyda Gricienė, „Regionų valgiai“
Saulius Žukauskas, „Atrask saulės sistemą“
Jolanta Virškuvienė, „Menas praturtina mūsų kasdienybę“
Marius Komovas, „Fizinio ugdymo, pažintinių turistinių žygių programa“
Eglė Bogužė, „Olimpinės sporto šakos. Interviu su Lietuvą garsinančiais sportininkais“
Audrius Baltrušaitis, „Tiltų iš makaronų arba iš kokteilių šiaudelių statyba“
Neringa Bagdonaitė, Meniu ar valgiaraštis?
Lina Kaselytė

Skip to content