Ugdymo turinio atnaujinimas

Tėvams

Tėvams-apie-ugdymo-turinio-atnaujinimą-UTA

Kaip gali prisidėti tėvai?

Mokiniams

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo

Atnaujintos bendrosios programos ir rekomendacijos

Mokytojams

Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiklos planas
Įsakymas dėl atnaujinamo ugdymo turinio diegimo darbo grupės sudarymo
Kaip veikti diegiant atnaujintas bendrąsias programas?
Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti?
Kompetencijos
Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

Naudingi vaizdo įrašai

Skip to content