Vaiko gerovės komisija

Pirmininkė – Aurelija Kurmiuvienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Pavaduotoja – Neringa Šiaulienė, specialioji pedagogė, logopedė;
Sekretorė – Irutė Vrubliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja.;

Nariai:
Jolanta Bliūdžiuvienė, socialinė pedagogė;
Raminta Ružauskienė, socialinė pedagogė;
Gintarė Staponaitė-Dargevičienė, psichologė;
Rima Balkūnė, psichologė;
Ineta Klungevičienė, specialioji pedagogė, logopedė;
Ingrida Kasputytė, logopedė;
Daiva Gintalienė, visuomenės sveikatos specialistė.

Skip to content