Progimnazijos Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Snieguolė Stakvilionė, matematikos mokytoja.

Nariai:
Sadutė Drungilienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Danutė Valužienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Auksė Norvaišienė, istorijos mokytoja;
Neringa Daupurienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Jūratė Delininkaitienė, technologijų, chemijos mokytoja;
Angelė Ščerbiakienė, gamtos ir žmogaus. žmogaus saugos mokytoja;
Inga Barkauskienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.


Skip to content