Progimnazijos Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Snieguolė Stakvilionė, matematikos mokytoja.

Nariai:
Irina Danilienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Regina Jonaitienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Romualda Gavorskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Jūratė Drevinskienė, technologijų, chemijos mokytoja;
Angelė Ščerbiakienė, gamtos ir žmogaus mokytoja;
Valerija Nečepurenko, vokiečių kalbos mokytoja.

Skip to content