Progimnazijos Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė

Pirmininkė – Snieguolė Stakvilionė, matematikos mokytoja.

Nariai:
Sadutė Drungilienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Indrė Malinauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Auksė Norvaišienė, istorijos mokytoja;
Neringa Bagdonaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja;
Jūratė Delininkaitienė, technologijų, chemijos mokytoja;
Angelė Ščerbiakienė, gamtos ir žmogaus mokytoja;
Valerija Nečepurenko, vokiečių kalbos mokytoja.


Skip to content