2B

Žaliasis kilimas

2b klasė, mokytoja Regina Jonaitienė.

Tikslas – gilinti žinias apie artimiausioje aplinkoje esančius augalus bei plėsti suvokimą apie augalų vystymosi pokyčius susijusius su metų laikais ir žmogaus veikla.

Uždaviniai:

  1. Mokyti įvardinti augalus ir teisingai priskirti juos tinkamai augalų grupei: žoliniams augalams, krūmams ar medžiams.
  2. Supažindinti su įvairių augalų (žolių, krūmų, medžių) dalimis bei tyrinėti jų funkcijas atliekant stebėjimus ir bandymus.
  3. Stebėti augalus įvairiais metų laikais ir įvardinti jų pokyčius.
  4. Stebėti žolinio augalo augimą.
  5. Atliekant bandymus tyrinėti augalų spalvas.

Ugdomos kompetencijos: pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, gamtamokslinės kompetencijos.

Vykdytos veiklos:

  1. „Gamtos lobių“ rinkimas Girulių miške, tyrinėjimas su skaitmenine mikroskopo programėle.
  2. Nuotolinė veikla „Sėklos sėklytės”.  Apžiūri parduotuvėse parduodamus sėklų pakelius, skaito ir mokosi suprasti pateiktą informaciją. Tyrinėja įvairių augalų sėklas, jas sėja, stebi, kaip dygsta. 
  3. Nuotolinė veikla „Mano namų augalai”. Įvardija paveikslėliuose matomus augalus. Aptaria augalų spalvas. Stebi bandymus su augalų spalvomis, pakartoja bandymų eigos žingsnelius. Domisi savo namų augalais, aiškinasi jų pavadinimus, atsiradimo namuose kelią, dalinasi augalo priežiūros ypatumais, ieško bendrumo tarp savo ir draugų namų augalų. 
  4. Veikla „Augalai mokyklos teritorijoje”. Atpažįsta iš nuotraukų ir gyvai mokyklos kieme bent 4-5 augalus, priskiria augalams jų žiedus, vaisius. Įsimena, kaip pasidaryti mišką stiklainyje ir spalvotas pienes, savarankiškai pasigamina „mišką stiklainyje”, stebi pokyčius.
  5. Išvyka į Klaipėdos universiteto Botanikos sodą „Sėklos kelias”. Susipažįsta su retesniais į Lietuvą atkeliavusiais augalais, aiškinasi, kaip plinta sėklos. Išbando „Fitoterapinį pojūčių labirintą” ir apibudina patirtus pojūčius.

Galutinis rezultatas: bendradarbiaudami porose arba dirbdami individualiai, pagal gebėjimus naudodami pažįstamas programėles (Power point, Movie Maker) arba rinkdamiesi įprastą pranešimą paruošia pristatymą apie tai, ką sužinojo.

Skip to content