4C

Patyriminio ugdymo veiklos pavadinimas (tema) Gintaras- Lietuvos auksas.

Klasė, mokytojas /ai 4c klasė mokyt. I. Skališienė

Tikslas – gilinti žinias bei praplėsti suvokimą apie gintaro reikšmę žmogui

Uždaviniai:

 1. Supažindinti mokinius su senuoju „Gintaro keliu“
 2. Išplesti turimas žinias apie gintarą.
 3. Pateikti žinių apie netradicinį gintaro panaudojimą
  Ugdomos kompetencijos:
  Pažinimo, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo.

Vykdytos veiklos:

 1. Išvyka į Palangos Gintaro muziejų (virtuali).
 2. Amuletų reikšmė ir gamyba. Papuošalų gamyba.
  3.Išvyka į Mažosios Lietuvos istorijos muziejų
  4.Išvyka prie jūros.
 3. Patyriminės veiklos pristatymas
  Galutinis rezultatas:
  Praplėtė turimas žinias apie gintarą- Lietuvos auksą.
  Išmoko atskirti gintarą nuo plastmasės ir kitų medžiagų.
  Išmoko rašyti projektus ir juos pristatyti.
4c_Gintaras-Lietuvos-auksas1

4c_Gintaras-Lietuvos-auksas2

Skip to content