3B

VABZDŽIAI

3b klasė, Dovilė Kairė

Tikslas – gilinti žinias apie vabzdžius bei praplėsti suvokimą apie gyvenimą, vystymąsi, mitybą, veiklą.

Uždaviniai:
1. Naudojant įvairiais informacijos šaltiniais ar gyvai stebint, surinkti kuo daugiau informacijos apie pasirinktus vabzdžius.
2. Surinktą informaciją susisteminti, paruošti pristatymus PowerPoint programa ar kt.
3. Paruoštus pristatymus pristatyti klasės draugams, mokytojai, tėveliams


Ugdomos kompetencijos: gamtamokslinė, pažinimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo, mokėjimo mokytis, komunikavimo.
 
Vykdytos veiklos:
1.Gyvalazdės. Pasiskirstę komandomis rinko informaciją apie jų gyvenimo, maitinimosi ir kt. ypatumus, ruošėsi jas auginti klasėje (deja, karantinas sutrukdė).
2. Bitės. Lankėsi Grigaičių bityne, stebėjo bites, rinko ir analizavo informaciją.
3.Drugeliai. Rinko informaciją, paruošė pristatymus ir juos pristatė klasės draugams, mokytojai ir tėveliams.
4.Pasirinktas vabzdys. Pievoje ir miške stebėjo, fotografavo pasirinktus vabzdžius. Iš įvairių šaltinių rinko informaciją ir paruošė pristatymus, juos pristatė klasės draugams ir mokytojai.
5. Skruzdėlės ir skruzdėlynai. Miške stebėjo skruzdėles ir skruzdėlynus, stebėjimų informaciją papildė informacija iš enciklopedijų ir interneto, paruošė pristatymus ir juos pristatė klasės draugams, mokytojai ir tėveliams.

Galutinis rezultatas:

Paruošta ir pristatyta labai daug puikių pristatymų, kiekvienas iš jų aptartas. Mokiniams labai patiko klausyti draugų ir patiems pristatinėti.

3b_Drugeliai-Silkverpiai

3b_Skruzdeles

Skip to content