Mokinių dalyvavimas respublikinėje teorinėje-praktinėje mokinių konferencijoje

Šių metų gruodžio 10 d. vyko nuotolinė jau devintus metus vykstanti respublikinė teorinė-praktinė mokinių konferencija „Vaiko sveika gyvensena šiandien – galimybės ir perspektyvos“. Konferencijos organizatorius – Klaipėdos miesto „Vyturio “ progimnazijos mokykla.
Konferencijos tikslas – skatinti mokinius domėtis sveika gyvensena, teisingai atsirinkti informaciją virtualioje erdvėje bei išmaniųjų technologijų daromą įtaką organizmui, ugdyti vertybines nuostatas, kurios stiprintų bendruomeniškumą. Konferencijos svečias, miesto meras V.Grubliauskas sveikindamas konferencijos dalyvius pasakė, kad šiame dramatiškame fone kalbėti apie sveikatą yra būtinybė.
Atskirose sekcijoje, savo pranešimus pristatė Klaipėdos miesto bei Klaipėdos rajono mokiniai. Kiekvienoje jų buvo pristatyta po devynis pranešimus, kuriuos vertino kompetentinga komisija iš įvairių institucijų. Kiekvienoje sekcijoje pranešimai buvo vertinami už originalumą, informatyvumą, vaizdingumą, inovatyvumą, aktualumą, kūrybiškumą, bendruomeniškumą.
Mūsų mokyklos 7–8 klasių mokiniai konferencijai ruoštis pradėjo jau nuo metų pradžios, dalyvavo ilgalaikiame projekte „Vanduo – mūsų auksas“. Mokiniai rinko informaciją apie vandenį iš įvairių informacijos šaltinių, lankėsi AB „Klaipėdos vanduo“, patys atliko laboratorinius vandens savybių tyrimus per patyriminės veiklos užsiėmimus. Sukauptą medžiagą, projekto dalyviai, analizavo, apibendrino, paruošė pranešimą, kuriame pateikė esminę, aktualiausią informaciją apie vandenį, jo reikšmę ir problemas pasaulyje ir Lietuvoje. Mokiniai padarė išvadas ir pateikė pasiūlymus. Pranešimą konferencijoje skaitė 8b klasės mokinės Eva Ruplėnaitė ir Vitė Vitkutė.
Konferencijos pabaigoje pranešimus apibendrino vertinimo komisija, kuri ir paskelbė nominantus. Mūsų mokyklos mokinių pranešimas įvertintas kaip originaliausias ir apdovanotas Klaipėdos miesto Sveikatos biuro raštu.

„Svarbu ne ligas gydyti, o sveikatą tausoti“
Vydūnas
Mokytoja Jūratė Delininkaitienė