Viešieji pirkimai

Metodinė pagalba viešųjų pirkimo komisijos nariams
Klaipėdos miesto savivaldybei pavaldžių įstaigų centralizuotų ir decentralizuotų viešųjų pirkimų tvarkos taisyklės
Įsakymas dėl centralizuotų viešųjų pirkimų veiklos paslaugų sutarties formos tvarkos taisyklių patvirtinimo
Įsakymas dėl viešųjų pirkimų komisijos sudarymo
Skip to content