Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkė – Loreta Eitutienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:Alvvydas Soraka, etikos mokytojas;
Sigita Bračkienė, istorijos mokytoja;
Lina Budreckienė, tikybos mokytoja;
Irutė Vrubliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Jolanta Bliūdžiuvienė, socialinė pedagogė.

Skip to content