Asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją

Korupcijos prevencijos komisija:

Pirmininkė – Loreta Garozienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Nariai:
Alvvydas Soraka, etikos mokytojas;
Auksė Norvaišienė, istorijos mokytoja;
Aurelija Žitkuvienė, tikybos mokytoja;
Irutė Vrubliauskienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Jolanta Bliūdžiuvienė, socialinė pedagogė.

Skip to content