Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Daivos Gintalienės darbo laikas 2019–2020 m. m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis8.00–17.0012.00‒12.30
Antradienis8.00–17.00
Trečiadienis8.00–17.00
Ketvirtadienis8.00–17.00
Penktadienis8.00–17.00

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus, ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, organizuoja priemones , užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje, rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, teikia informacijos kitais sveikatos išsaugojimo klausimais. Ji dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais,vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą,užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti, teikia pirmąją pagalbą, tvarko medicininius dokumentus, organizuoja susitikimus su mokinių šeimos ar vaikų ligų gydytojais.

Skip to content