Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistė Daiva Gintalienė (104 kabinetas).
+37069037449
Darbo laikas 2022-2023 m. m.

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertrauka
Pirmadienis7.30–17.4012.00‒12.30
Antradienis7.30–17.40
Trečiadienis7.30–17.40
Ketvirtadienis7.30–17.40
Penktadienis7.30–17.38

Kilus klausimams galima kreiptis į el. dienyną arba el. paštą verdenes@sveikatosbiuras.lt

Visuomenės sveikatos specialistė organizuoja ir įgyvendina pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą mokykloje, teikia sveikatingumo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) pagrindus, ugdo ir kontroliuoja asmens higienos įgūdžius, ugdo mokinių sveikos gyvensenos ir socialinius gebėjimus, prižiūri mokinių maitinimo organizavimą, organizuoja priemones , užtikrinančias traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje, rūpinasi fizinio, psichologinio, seksualinio smurto prevencija mokykloje, rūpinasi mokinių pervargimo profilaktika, teikia informacijos kitais sveikatos išsaugojimo klausimais. Ji dalyvauja formuojant mokymosi aplinką ir sąlygas, nustatytas visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktais,vykdo pirminę lėtinių neinfekcinių ligų profilaktiką ir šių ligų bendrųjų rizikos veiksnių nustatymą,užkrečiamų ligų profilaktiką ir kontrolę, organizuoja priemones epidemijai užkirsti, teikia pirmąją pagalbą, tvarko medicininius dokumentus.

Skip to content